ACI Board of Education(BoE)

Har ansvar for utvikling og oppdatering av skreddersydd utdanning innen den finansielle sektoren. Kursprogrammet omfatter ACI Simulation Course – ACI Settlement Certificate, ACI Dealing Sertificate, og på toppen, Diploma.

Committee for Professionalism (CfP)

Samarbeider nært med myndigheter, universiteter og andre bransjeorganisasjoner for å definere en felles markedsstandard, etikk og moral, i tillegg til rådgivning mot finansinstitusjoner globalt, ikke minst ved tvistemål. CfP har skrevet boken "The Model Code" som oppdateres løpende.

ACI Euribor

Ble etablert samtidig som Euroen ble innført i år 2000. Gruppen arbeider sammen med ECB, fortrinnsvis med spørsmål knyttet til det korte pengemarkedet.

Special Project Group (SPG)

Jobber med forslag rundt foreningens virksomhet i fremtiden og med oppdateringer av lovene.