ACI International

Association Cambiste Internationaleble grunnlagt i Frankrike i 1955 på initiativ fra Messieur Maurice Plaquet, Credit Lyonnais. Franske og engelske valutahandlere møttes for å diskutere hvordan den voksende verdenshandelen og de finansielle konsekvensene av den, kunne forenkles gjennom et personlig nettverk og innenfor en egen bransjeorganisasjon.


Først ute var Forex France, som ble fulgt av Belgia, Nederland, Sverige og Norge samme år.


I årenes løp har mange land fulgt etter og grunnlagt National Associations og i dag ser vi først og fremst at flere utviklingsland følger etter i takt med globaliseringen.


Totalt finnes det lokale foreninger i ca. 67 land, og medlemsmassen teller over 11.000 medlemmer.


I 1996 ble klubbens navn endret til det mer tidsriktige ACI "The Financial Markets Association". Foreningen har fortsatt hovedkontor i Paris. Representanter fra medlemslandene danner ACI Council, som velger styret, ACI Executive Committee, under den årlige kongressen. ACI Council velger også representanter til de fire ACI Working Groups.


ACI Norge

ACI Norge ble stiftet i 1955. Medlemmene representerer norske banker som deltar i valuta-, rente- og kapitalmarkedene. Det er i dag mer enn 200 medlemmer i den norske foreningen.


I forbindelse med 50 års jubileet i 2005 ble det utarbeidet et skrift som forteller om ACI Norges historie.

Kontakt oss

Email sekret'r Even Bjønnes Henningesen.

For [ kontakte andre i styret, klikk her.


ACI Norge, Org. Nr. 991 279 733